РЕЦЕНЗІЙНИЙ КОМІТЕТКиївський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

РЕЦЕНЗІЙНИЙ КОМІТЕТ

Рецензійний комітет Збірника постійно розширюється.

Запрошуємо фахівців за тематикою Збірника долучитися до рецензування статей.

Для цього прохання заповнити анкету та надіслати її на електронну пошту Збірника:

Завантажити анкету (zip)

E-mail: vothp@ukr.net

ВИМОГИ ДО РЕЦЕНЗЕНТІВ

Вимоги до рецензентів згідно з Порядком формування Переліку наукових фахових видань України :

  • здійснюють дослідження за спеціальністю;
  • мають за останні три роки не менше однієї публікації:
    • у виданнях, що долучені до Переліку наукових фахових видань України, або
    • у закордонних виданнях, що індексуються у Web of Science Core Collection та/або Scopus, або
    • монографії чи розділу монографії, виданої міжнародними видавництвами, що входять до категорій A, B, або C за класифікацією SENSE згідно з переліком на сайті http://www.sense.nl