РЕДАКЦІЙНА ЕТИКАКиївський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

РЕДАКЦІЙНА ЕТИКА

При підготовці рукопису автори мають дотримуватися етичних норм. Основний принцип - взаємна повага авторів, рецензентів, редакційної колегії та читачів.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОРА

Відповідальний автор (який веде листування) гарантує, що робота ніде не публікувалася раніше та не знаходиться на розгляді до публікації в іншому виданні. Перелік авторів є повним і вичерпним. Усі автори ознайомлені з рукописом та будь-якими змінами до нього. У рукописі без посилання на джерела наведені ідеї, результати розробок та іншої творчої роботи тих і лише тих авторів, які наведені в переліку. Ідеї інших авторів супроводжуються посиланням на відповідні публікації (відсутній плагіат). Також публікації не містять державної, комерційної або будь-якої іншої таємниць. Всі особи та організації, за підтримки яких здійснено дану роботу, перелічені в розділі подяк. Невідповідність даним вимогам є грубим порушенням наукової етики та чинного законодавства. Редколегія та рецензенти не можуть нести відповідальності за порушення цих умов. Усю цивільну, кримінальну та будь-яку іншу відповідальність бере на себе відповідальний автор та/або інші автори.

При формуванні тексту рукопису слід послуговуватися нормами наукового та технічного стилю відповідної мови в межах літературної лексики. Слід уникати діалектних і сленгових слів (словосполучень), навіть якщо вони прийняті серед спеціалістів певної організації або товариства. Оскільки Збірник приймає статті з різних галузей науки і техніки, всі абревіатури незалежно від розповсюдженості мають бути розшифровані. Мова має бути чіткою й зрозумілою. Слід уникати довгих речень і абзаців, а також образних висловлювань і переносних значень слів для не носіїв мови з рівнем володіння B. Слід уникати довгих виводів формул, що погіршує сприйняття тексту. Треба наводити лише початкові, кінцеві рівняння та окремі проміжні рівняння, що мають певну цінність. Низькоякісні, не читабельні рисунки, рисунки з деформованим шрифтом, завеликим або замалим масштабом є неповагою до читача.

Збірник знаходиться у відкритому доступі і може бути завантажений у будь-якій країні світу. Тому не допускається груба критика (не плутати з аналізом та рекомендаціями) державного устрою, релігійних переконань та політики будь-якої країни.