ІСТОРІЯ ЗБІРНИКАКиївський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

ІСТОРІЯ ЗБІРНИКА

Науково-технічний збірник "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" був заснований у 2000 році спільно кафедрою теплогазопостачання і вентиляції та кафедрою теплотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури (Наказ Ректора КНУБА № 154 від 01.06.2000). Названо Збірник відповідно до назви наукової спеціальності 05.23.03. Очолив редколегію відомий учений у галузі теплотехніки, педагог, докт. тех. наук, професор, завідувач кафедри теплотехніки Худенко А. А.

Заступником голови редколегії був відомий вчений у галузі опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри ТГПВ Ткачук А. Я.

Основну роботу щодо збирання, редагування рукописів та організації процесу видання виконував відповідальний секретар редколегії, відомий фахівець у галузі систем забезпечення мікроклімату, педагог, кандидат технічних наук, доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції Степанов М. В.

Вища атестаційна комісія України визнала високий науковий рівень Збірника, який був долучений до Переліку наукових фахових видань України. Після смерті проф. Ткачука А. Я. у 2002 р. заступником голови редколегії став відомий вчений у галузі систем забезпечення мікроклімату, педагог, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри ТГПВ Росковшенко Ю. К.

Після смерті професора Худенка А. А. у 2007 році редакційну колегію очолив відомий фахівець у галузі теплотехніки, педагог, доктор технічних наук, професор кафедри теплотехніки Малкін Е. С.

Після смерті доц. Степанова М. В. У 2014 р. відповідальним секретарем редколегії стає відомий фахівець у галузі котельної та опалювальної техніки, педагог, кандидат технічних наук, доцент Сенчук М. П.

Після смерті професора Росковшенка Ю. К. у 2015 р. заступником головного редактора стає відомий фахівець у галузі вентиляції та кондиціонування повітря, педагог, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції Довгалюк В. Б., який обіймає цю посаду до сьогодні

У 2017 р. відповідальним секретарем стає фахівець у галузі систем забезпечення мікроклімату кандидат технічних наук, доцент Мілейковський В. О.

За час роботи Збірника до редколегії були залучені провідні вітчизняні та іноземні фахівці в галузях теплотехніки, теплогазопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря та освітлення, серед яких не лише відомі вчені, але і керівники провідних організацій у цих галузях, що дозволяє підтримувати високу практичну цінність публікацій.

З 2015 р. основним напрямком розвитку Збірника є набуття ним міжнародного статусу та внесення його до міжнародних реферативних баз даних. У 2015 р. Збірник отримав ідентифікаційний номер ISSN 2409-2606. З 2016 р. рекомендованою мовою рукописів є англійська.

З 2017 р. Збірник виходить у новому форматі A4 з друком тексту у дві колонки, що відповідає світовій практиці наукових видань.

У 2018 році створено окремий сайт Збірника, де знаходяться у вільному доступі всі випуски. З технічних причин файли старих випусків (1-11 та 14-16 ) були втрачені, тому стараннями членів редакційної колегії ці випуски були скановані і зараз перебувають у вільному доступі.

Після смерті професора Малкіна Е. С. у 2019 році редакційну колегію очолив відомий фахівець у галузі забезпечення мікроклімату, педагог, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції Корбут В. П., який обіймає цю посаду до сьогодні.

У 2019 році було подано анкету для реєстрації збірника в одній з провідних міжнародних наукометричних баз. Наприкінці року очікуємо позитивного рішення.