ВИПУСК 1Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 01, 2001


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Малкін Е. С., Чепурна Н. В. Експериментальні дослідження параметрів повітря в системі локального мікроклімату в розсадних відділеннях теплиць ,3-7 pdf
Зінич П. Л., Трофімович В. В. Аналітичні розв'язування рівномірного роздавання вентиляційного повітря повітропроводами постійного поперечного перерізу зі змінною по висоті щілиною або отворами змінної площі ,8-16 pdf
Корбут В. П., Давиденко Б. В. Особливості числового моделювання аеродинаміки та температурного стану приміщень з теплонадходженнями 16-34 pdf
Жуковський С. С., Зінич П. Л., Черноус О. В., Кулиняк О. Р. Дослідження повітряних потоків місцевих відсмоктувачів 34-42 pdf
Довгалюк В. Б. Формування та розвиток конвективних потоків біля теплових джерел промислових цехів 43-56 pdf
Худенко А. А., Кириченко М. А. Тепловіддача керамічного циліндра малого діаметра при поперечному обтіканні його потоком повітря 57-63 pdf
Малкін Е. С., Тимощенко А. В. Дослідження процесів руху і теплообміну рідини і насиченої водяної пари в кільцевих мікроканалах 63-69 pdf
Барановська С. В. Переваги контактної камери з регулярною гофрованою насадкою 69-74 pdf
Малкін Е. С., Гламаздін П. М. Нові тенденції підвищення ефективності опалювальних приладів 74-80 pdf
Енин П. М. Централизованная система локального газоснабжения потребителей сжиженным углеводородным газом (СУГ) от геотермальных установок (ГТУ) 81-93 pdf
Михин С. Г., Медведев О. В. Кабельная система "теплый пол". Распределение потоков тепла 93-97 pdf
Григоровський Є. П., Хоптій В. Я. Шляхи підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів паросилового господарства 98-101 pdf
Григоровский Е. П. Микропроцессоры и управление потоками жидкости и газов 101-104 pdf
Степанов М. В., Александрук Ю. П. Ексергетична оцінка ефективності теплових насосів в системах використання вторинних енергоресурсів 105-112 pdf
Швачко Н. А., Приймак А. В. Експериментальне дослідження вакуумованого колектора сонячної енергії для геліосистем теплопостачання 112-121 pdf
Видатні вчені. Лобаєв Борис Микитович 122-125 pdf
Зміст 126-127 pdf
Вихідні дані 128 pdf
DEVI.Тёплый пол DEVI (Дания) 129 pdf