ВИПУСК 3Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 03, 2001


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Пиотровски Е., Денишевски В. Методика расчета процессов естественного воздухообмена в современных жилых зданиях ,3-14 pdf
Пісарев В. Є., Довгалюк В. Б. Нормалізація вологого стану повітря у спорудах в холодний період року ,15-22 pdf
Жуковський С. С., Зінич П. Л., Черноус О. В., Сенчишин Н. Б. Вплив конструкції місцевих відсмоктувачів на зону дії всмоктувального потоку 23-27 pdf
Строй Д. А., Гузик Д. В. Формування локального мікроклімату в свинарських приміщеннях 28-34 pdf
Шишко Г. Г. Енергоекономічні системи повітряного опалення будівель та споруд 35-42 pdf
Худенко А. А., Кириченко М. А. Методика розрахунку електричних повітронагрівачів електрокалориферів з ТЕН 43-49 pdf
Цепелев О. П. Визначення нормативної товщини теплоізоляційного прошарку зовнішніх огороджень для будівель, які експлуатуються в жаркому кліматі 50-52 pdf
Строй А. Ф. Розв'язок математичної моделі променевого опалення, що створює комфортний тепловий режим в процесі розігріву будівлі 53-61 pdf
Кривенко О. В. Моделювання світлових векторів при освітленні розсіяним світлом небосхилу 62-64 pdf
Долинський А. А., Драганов Б. Х., Амерханов Р. О. Оптимізація систем теплохолодозабезпечення, що використовують поновлювані джерела енергії 64-76 pdf
Горожанкин С. А. Влияние кинематики механизма тепловых насосов Стирлинга на параметры их цикла 77-85 pdf
Куно Г. В, Антоненко А. М. Про застосування полімерних матеріалів у будівництві. Трубопроводи 86-100 pdf
Леви Л. И. Моделирование магистральных сетей иерархически организованных инженерных сетевых систем 101-105 pdf
Салов А. С. Увеличение эффективности теплообеспечения на примере технологии фирмы "Герц" 106-110 pdf
Анотації 111-113 pdf
Зміст 114-115 pdf
Вихідні дані 116 pdf