ВИПУСК 4Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 04, 2002


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Малкін Е. С., Чепурна Н. В. Дослідження параметрів повітря в системі децентралізованого мікроклімату розсадного відділення теплиць ,3-7 pdf
Зінич П. Л., Жуковський С. С., Черноус О. В., Сенчишин Н. Б. Вплив вставок-екранів місцевого відсмоктувача на зону дії повітряних потоків ,8-11 pdf
Снежкин Ю. Ф., Наумов С. Ю., Чалаев Д. М, Писарев В. Е., Кузнецова Е. А. Исследование процессов осушки воздуха для регенеративных косвенно-испарительных воздухоохладителей 12-17 pdf
Жуковський С. С., Зінич П. Л., Черноус О. В. Дослідження кінематичних та аеродинамічних характеристик відсмоктувачів різної форми 18-23 pdf
Зайцев О. Н. Моделирование поля скоростей параллельных закрученных потоков в теплоэнергетических установках 24-27 pdf
Коренев С. Г., Семченко Ю. В., Белоус А. М, Качан В. Н., Акинина А. Г. Адекватность математической модели процесса пылеулавливания в электрофильтрах реальным условиям 28-33 pdf
Худенко А. А., Фаренюк Є. Г. Вплив на тепловий режим приміщення різних конструктивних рішень віконних систем 34-40 pdf
Худенко А. А. Кириченко М. А. Основи компоновки і гідродинамічного розрахунку електрокалориферів 41-45 pdf
Губарь С. А., Лукьянов А. В., Флер М. 3. Теплообмен в топочных камерах теплогенераторов с жаровой трубой 46-48 pdf
Хоптій В. Я. Робота систем автоматичного регулювання параметрів енергетичного господарства і методи розробки алгоритмів їх роботи 49-54 pdf
Лєві Л. І. Оперативне управління ієрархічно організованими інженерними мережними системами з динамічним розподілом процесорного часу 55-58 pdf
Лєві Л. І. Моделювання розподільних мереж ієрархічно організованих інженерних мережних систем 59-62 pdf
Худенко А. А., Свічар О. Ю., Онищенко М. Ф. Ефективні енергозберігаючі заходи у системах теплопостачання м. Києва 63-67 pdf
Сакалла Имад Алдин Акрам Автоматизация насосных станций в условиях городов Сирийской Арабской Республики 68-71 pdf
Малкін Е. С., Кушніров О. С. Система екологічно чистого тепло- і холодопостачання житлових і громадських будівель з використанням сонячної енергії 72-78 pdf
Степанов М. В., Шинкаренко М. В. Ефективність використання теплоти витяжного повітря і гарячої води 79-84 pdf
Швачко Н. А., Приймак О. В., Кольчик Ю. М., Кушніров О. С. Метод подання даних по сонячній радіації для розрахунку систем сонячного теплопостачання 85-87 pdf
Нефедов Л. И, Петренко Ю. А., Нефедова А. Л. Модели параметрического синтеза средств защиты от шума 88-94 pdf
Видатні вчені, педагоги. Анатолій Олександрович Вознесенський 95-96 pdf
Анотації 97-99 pdf
Зміст 100-101 pdf
Вихідні дані 103 pdf
ЗАТ "Енергомонтажвентиляція". Мистецтво створення комфортного та технологічного мікроклімату 104 pdf