ВИПУСК 7Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 07, 2004


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Наш ювіляр 3-7 pdf
Писарев В. Е. Определение температуры воздушной среды в гипобарическом хранилище при линейном законе изменения ее относительной влажности ,8-11 pdf
Возняк О. Т. Подача повітря в приміщення настильними охолодженими струминами 16-19 pdf
Корбут В. П., Давиденко Б. В. Числове моделювання розсіювання у вітровому потоці пароповітряного факела з баштової градирні 20-26 pdf
Худенко А. А. Теплоенергетична ефективність використання теплонасосних установок 27-30 pdf
Росковшенко Ю. К, Степанов М. В., Клімова І. В. Теплообмін у випарнику теплового насоса 31-37 pdf
Росковшенко Ю. К, Степанов М. В., Клімова І. В. Теплообмін в конденсаторі теплового насоса 38-45 pdf
Приймак О. В. Експериментальні дослідження теплових і гідродинамічних характеристик тепломасообмінників змішувального типу (ТМЗД). Теплотехнічні дослідження 46-51 pdf
Шишко Г. Г. Энергоресурсосбережение в системах теплогазоснабжения населенных пунктов сельской местности 52-64 pdf
Росковшенко Ю. К., Клімова І.В. Розробка енергоощадної системи опалення зони вегетації рослин в зимових теплицях 65-69 pdf
Кушніров О. С. Стосовно методики нормування теплотехнічних параметрів у приміщенні за умов використання підлогової електричної системи опалення 70-73 pdf
Чепурна Н. В. Системи з штучним децентралізованим мікрокліматом - шлях до підвищення енергоефективності та конкурентноздатності тепличних господарств 74-81 pdf
Урядникова И. В. Электроимпульсное измельчение графита для изготовления пористых электродов электрокоагуляционной очистки воды в целях стабилизации социальных и экологических рисков 82-93 pdf
Хоптий В. Я. Организационное обеспечение и технические средства АСУ ТП теплоснабжения 94-102 pdf
Білявський Ю. В. Моделювання перехідних процесів в складних трубопровідних системах із зосередженими параметрами 103-109 pdf
Анотації 110-111 pdf
Зміст 112 pdf