ВИПУСК 8Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 08, 2005


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Возняк О. Т. Особливості зворотного потоку при подачі повітря плоскими настильними струминами ,3-11 pdf
Зайцев О. Н. Влияние прецессии и нутации вихревого ядра на устойчивость закрученного потока газа ,12-15 pdf
Зайцев О. Н. Исследования динамических характеристик при взаимодействии встречно-смещенных закрученных газовых струй 16-19 pdf
Ищенко М. Ю. Методика расчета башенных труб-градирен и результаты натурных испытаний модернизированных градирен в производстве 20-28 pdf
Семенов С. В., Омельченко М. Я. Выбор способа и средств газоочистки заводов по производству асфальтобетона 29-32 pdf
Мілейковський В. О. Дослідження втрат тиску в повітророзподільниках з тангенціальними випусками повітря 33-39 pdf
Малкін Е. С., Фуртат І. Е., Чепурна Н. В. Аналітичні дослідження полів швидкостей і температур повітря в теплицях з децентралізованим мікрокліматом 40-51 pdf
Ратушняк Г. С., Джеджула В. В. Інтенсифікація виробництва та підготовка біогазу для використання в теплотехнічному обладнанні 52-59 pdf
Борисенко С. І. Інноваційні технології в системах теплопостачання 60-64 pdf
Кононенко Г. М. Дослідження гідродинамічних і теплових процесів при фільтрації води в тріщині гідророзриву 65-68 pdf
Кононенко Г. М. Методи оцінки значень коефіцієнтів міжфазового теплообміну і масообміну 69-75 pdf
Степанов М. В., Рудь С. В. Теплообмін в зігнутому поліетиленовому каналі некруглого поперечного перерізу 76-80 pdf
Степанов М. В., Коваль В. В. Рекуперативні теплообмінники з поліетиленовою теплопередаючою поверхнею 81-84 pdf
Килимник О. О. Прогнозування режиму випалювання промислових зразків кислотостійкої кераміки з використанням шлаків феронікелю 85-88 pdf
Ратушняк Г. С., Чухряєва О. Г. Багатофакторний аналіз теплоізоляційних матеріалів для термореновації будівель на основі лінгвістичної інформації 89-95 pdf
Лужанская А. В. Энергосбережение в системах теплозащиты воздушно-тепловых завес 96-98 pdf
Ісаєнко Ю. В. Методика оцінки резервів зростання продуктивності праці в будівництві 99-108 pdf
Приймак О. В. Експериментальні дослідження теплових і гідродинамічних характеристик тепломасообмінників змішувального типу (ТМЗД) 109-112 pdf
Видатні вчені, педагоги. Грачов Олександр Васильович 113-114 pdf
Видатні вчені, педагоги. Шевцов Дмитро Семенович 115-116 pdf
Анотації 117-120 pdf
Зміст 121-122 pdf
Вихідні дані 123 pdf