ВИПУСК 9Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 09, 2006


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Інститут післядипломної освіти КНУБА 3-4 pdf
Худенко А. А. Термодинамічний аналіз проблеми енергозбереження при теплопостачанні 5-10 pdf
Малкін Е. С., Тимощенко А. В. Експериментальне вивчення теплообміну в вертикальних кільцевих мікроканалах з однобічним обігрівом та вимушеним рухом рідини 11-23 pdf
Енин П. М. Теплоперенос от грунта к жидкой фазе СУГ при ее нагреве в режиме хранения в геотермальных регазификаторах (внутренняя задача) 24-35 pdf
Енин П. М., Рыбачев С. Г. Температурный режим приповерхностных слоев земной коры на глубинах размещения геотермальных регазификаторов СУГ 36-49 pdf
Енин П. М. Теплоотдача при пузырьковом кипении жидкой фазы СУГ в геотермальном регазификаторе при режиме отбора газа 50-60 pdf
Енин П. М. Теплоперенос в сухом, влажном и мерзлом грунте в области размещения геотермальных регазификаторов СУГ (внешняя задача) 61-69 pdf
Енин П. М. Математическое описание теплового взаимодействия геотермальных регазификаторов с сухим, влажным и мерзлым грунтом и выбор метода решения задачи 70-79 pdf
Енин П. М. Сущность математического моделирования и планирование вычислительных экспериментов по изучению температурного режима геотермальных регазификаторов 80-84 pdf
Кушніров О. С., Черних Л. Ф. Тепловий режим приміщення при використанні електричної кабельної системи підлогового опалення 85-94 pdf
Строй А. Ф., Чумуріна О. Б. Повітропроникливість, як фактор зміни вологісного режиму огороджуючих конструкцій будинку в процесі його експлуатації 95-106 pdf
Бешинська О. В., Ратушняк О. Г. Оцінка якості теплоізоляційних характеристик огороджувальних конструкцій існуючих будівель 107-111 pdf
Пісарєв В. Є., Степанов М. В. Застосування когенераційних технологій в централізованому теплопостачанні 112-117 pdf
Чертков О. Ю. Організаційно-логістична модель як науково-теоретична основа підготовки будівельного виробництва 118-122 pdf
Видатні вчені, педагоги. Пеклов Олександр Антонович 123-124 pdf
Анотації 125-126 pdf
Зміст 127 pdf
Вихідні дані 128 pdf