ВИПУСК 10Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 10, 2006


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Худенко А. А. Радіаційне охолодження приміщень 3-8 pdf
Енин П. М. Результаты исследования нестационарных температурных полей в жидкой фазе СУГ при тепловом взаимодействии геотермальных регазификаторов с сухим грунтом 9-18 pdf
Енин П. М. Результаты исследования нестационарных температурных полей в сухом грунте вокруг геотермальных регазификаторов 19-30 pdf
Енин П. М. Исследование теплового взаимодействия геотермальных регазификаторов СУГ с влажным грунтом при фазовых переходах содержащейся в нем влаги 31-44 pdf
Енин П. М., Рыбачев С. Г. Натурные эксперименты на опытно-промышленной геотермальной установке и сопоставление их результатов с данными математического моделирования 45-56 pdf
Енин П. М., Рыбачев С. Г. Методика теплового расчета геотермальных регазификаторов сжиженного углеводородного газа 57-69 pdf
Енин П. М., Рыбачев С. Г. Обоснование технико-экономической целесообразности устройства геотермальных установок для регазификации сжиженных углеводородных газов 70-79 pdf
Лабай В. Й. Залежність ексергетичного ККД split-кондиціонерів від їх продуктивності за повітрям на випарнику і конденсаторі 80-88 pdf
Зайцев О. Н., Донченко С. Б., Любарец А. П. Экспериментальные исследования поля скорости при взаимодействии закрученных струй 89-94 pdf
Килимник О. О. Дослідження фазових перетворень при випалюванні систем "вогнестійка глина - шлак феронікелю" 95-99 pdf
Кононенко Г. М. Математичні моделі тепло- і масопереносу при двовимірній фільтрації рідини 100-104 pdf
Кононенко Г. М. Чисельний метод дослідження неізотермічної течії підземних вод при конвективному теплообміні 105-111 pdf
Гламаздін П. М., Малишевський Т. В. Вплив способу теплопостачання шпалеродрукарських машин на підвищення енергоефективності шпалерного виробництва 112-120 pdf
Видатні вчені, педагоги. Кореневський Сергій Михайлович 121-122 pdf
Анотації 123-124 pdf
Зміст 125 pdf
Вихідні дані 126 pdf