ВИПУСК 11Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 11, 2007


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Малкін Е. С., Луцик Р. В., Данилевич Н. С., Приймак О. В., Фуртат І. Е. Про вплив магнітних полів на питому теплоту випаровування води 3-9 pdf
Малкін Е. С, Тимощенко А. В. Експериментальне дослідження гідродинаміки перегрітого потоку рідини в гідравлічно гладких щілинних мікроканалах 10-20 pdf
Лабай В. Й. Залежність тисків випаровування і конденсації split-кондиціонерів від повітряних потоків на випарнику і конденсаторі 21-26 pdf
Анпілогов П. І., Михайленко В. М., Анпілогов А. П., Кошарна Ю. В. Застосування комплексних функціонально-динамічних схем для побудови моделі каналізаційної мережі міста 27-36 pdf
Відіборець Н. М. Панельні трубчасті випромінювачі для систем радіаційного опалення і охолодження 37-42 pdf
Волосянко В. Д, Предун К. М., Шишко Г. Г. Проблеми метрологічного забезпечення обліку природного газу 43-54 pdf
Скляренко О. М., Сенчук М. П., Вишегородська О. О. Атмосферні пальники в газових малометражних котлах 55-59 pdf
Скляренко О. М., Романов О. Є., Вишегородська О. О. Дослідження сучасних атмосферних газових пальників різної модифікації в автономному котлі 60-66 pdf
Степанов М. В., Дідик Л. В., Берегова П. Г. Дослідження теплообміну між повітрям і еластичною поверхнею 67-71 pdf
Кучеренко Е. В. Анализ влияния режимов эксплуатации контактных водонагревателей на состояние элементов конструкции водонагревателя 72-77 pdf
Росковшенко Ю. К., Ткаченко В. А., Степанов М. В., Клімова І. В. Напрямки енергозбереження в промислових теплицях 78-82 pdf
Чепурна Н. В., Чепурний В. В. Збереження енергоресурсів та підвищення конкурентноздатності тепличних господарств 83-88 pdf
Швачко Н. А., Чорна Н. О. Геліоколектори-концентратори для систем сонячного опалення 89-95 pdf
Корбут В. П., Ищенко М. Ю. Натурные испытания модернизированных градирен 96-100 pdf
Кононенко Г. М. Термогідродинаміка однієї циркуляційної системи 101-109 pdf
Чорна Н. О. Геліоколектор-концентратор на базі «зонального» фокліна 110-116 pdf
Тугай О. А. Теоретичні основи оцінки надійності виконання будівельних проектів з використанням нечітких мір і нечітких критеріїв 117-122 pdf
Дудников А. П., Коваль Ю. Д., Кучеренко Е. В., Ткаченко И. С. Исследование характеристик тепломассопереноса в камерах сгорания контактных водонагревателей с «мокрыми» стенками 123-128 pdf
Видатні вчені, педагоги 129-133 pdf
Анотації 134-136 pdf
Зміст 137-138 pdf
Вихідні дані 139 pdf