ВИПУСК 12Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 12, 2008


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Возняк О. Т., Миронюк Х. В., Сухолова І. Є. Повітророзподільник із взаємодією зустрічних неспіввісних плоских струмин в приміщеннях ювелірного заводу 3-10 pdf
Довгалюк В. Б., Мілейковський В. О. Розрахункова модель неізотермічної струмини, що настилається на опуклу циліндричну поверхню 11-32 pdf
Лабай В. Й. Вплив різниць температур перегрівання у випарнику і переохолодження у конденсаторі на ексергетичний ККД split-кондиціонерів 33-38 pdf
Малкін Е. С., Фурат І. Е., Приймак О. В., Твердохліб О. С. Установки для обробки води в електричних і магнітних полях. Методи розрахунку 39-45 pdf
Малкін Е. С., Вишегородська О. О., Скляренко О. М., Вишегородська Я. В. Експериментальні дослідження теплообміну горизонтального циліндричного нагрівача в опалювальному конвекторі з термогравітаційною конвекцією 46-52 pdf
Ратушняк Г. С., Анохіна К. В. Моделювання теплообмінних процесів в біогазових установках 53-58 pdf
Мамедов Н. Я. Математическая модель стохастического прогнозирования расхода тепловой энергии для зданий 59-66 pdf
Мороз П. М., Степанов М. В. Дослідження режимів експлуатації енергоефективної системи теплопостачання будинку 67-74 pdf
Росковшенко Ю. К., Степанов М. В., Дудніков А. П., Штиленко В. П. Вимірювання та автоматичне регулювання теплового потоку в системах водяного опалення приміщень 75-79 pdf
Редько А. А., Харлампіді Д. Х. Методика розрахунку характеристик геотермальних теплонасосних установок 80-91 pdf
Пісарєв В. Є., Степанов М. В. Схема сумісної роботи холодильноабсорбційної машини з когенераційною установкою 92-97 pdf
Возняк О. Т., Дацько О. С., Шаповал С. П. Ефективність роботи цілорічних геліосистем при дискретній орієнтації сонячних колекторів 98-105 pdf
Константинівський Б. Я., Гузій С. Г. Трубофільтри на основі нових вяжучих речовин і гравійно-пісчаних сумішей 106-113 pdf
Бондарчук О. В., Тесля Н. Ю. Оптимізація конфігурації проектів розвитку проектно-орієнтованих організацій 114-119 pdf
Видатні вчені, педагоги 120-122 pdf
Анотації 123-126 pdf
Зміст 127 pdf
Вихідні дані 128 pdf