ВИПУСК 13Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 13, 2009


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Мілейковський В. О. Визначення розподілу температури та концентрації в струминному примежовому шарі з використанням геометричного підходу 3-8 pdf
Малкін Е. С., Фуртат І. Е., Дьячков М. І. Експерементальн дослідження багатоканальних теплообмінників для охолодження потужних мікропроцесорів 9-12 pdf
Олексюк А. О., Челапко С. О. Методика розрахунку триконтурних теплообмінників для незалежних систем опалення та гарячого водопостачання 13-18 pdf
Росковшенко Ю. К., Степанов М. В., Штиленко В. П., Штиленко В. В. Аналіз динаміки процесів пр автоматичному регулюванні опалювальних приладів 19-24 pdf
Сподинюк Н. А. Шляхи забезпечення необхідного теплового режиму в приміщеннях пташників 25-28 pdf
Степанов М. В., Росковшенко Ю. К., Дідик Л. В. Теплопередача та гідравлічний опір теплообмінника з еластичною стінкою 29-34 pdf
Ткаченко В. А., Кондратюк О. В. Системи опалення ангарних теплиць 35-38 pdf
Малкін Е. С., Тимощенко А. В., Фуртат І. Е., Лунковський Д. Математичне моделювання ізотермічної течії рідини в щілинному мікроканалі 39-44 pdf
Малкін Е. С., Тимощенко А. В., Ніколаєнко Ю.Є., Фуртат І. Е., Єфименко С. В. Експериментальний стенд для дослідження теплообмінників на базі щілинних мікроканалів 45-49 pdf
Росковшенко Ю. К., Степанов М. В., Кім А. С., Радченко А. М. Енергозбереження в теплицях за рахунок використання низькотемпературних термальних вод 50-56 pdf
Гламаздіна А. Д., Гламаздін П. М. Економічні аспекти використанння електрокотелень 57-60 pdf
Мороз П. М. Схеми систем геліотеплопостачання будинків із застосуванням газового водогрійного котла та теплового насоса 61-65 pdf
Редько А. О. Термодинамічний аналіз циклів каскадної теплонасосної установки 66-70 pdf
Тімінський О. Г. Інформаційний захист управлінських та технологічних систем від зовнішніх негативних впливів в сучаносму середовищі 71-75 pdf
Тугай О. А., Лагутін Г. В., Поколенко В. О.,Борисова Н. О., Скакун В. А., Приходько Д. О., Чуприна Ю. А. Науковоаналітичні інструменти розробки корпоративної стратегії інвестиційних та будівельно-інжинірингових компаній, груп 76-81 pdf
Килимник О. О. Аналіз фазових перетворень систем "вогнестійка глина–шлак феронікелю" 82-87 pdf
Видатні вчені, педагоги 88-89 pdf
Наша пам’ять 90-93 pdf
Анотації 94-104 pdf
Зміст 105-106 pdf
Herz Україна. Котли на пелетах та деревині. Сонячні колектори. Теплові насоси 107 pdf
Вихідні дані 108 pdf