ВИПУСК 14Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 14, 2010


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Передмова 3 pdf
Покровский Л. Л., Семчук Г. М., Зембицкий П. Ю. Стратегия коммунальной электроэнергетики Украины на период до 2030 года 5-24 pdf
Підгорний О. Л., Плоский В. О., Сергійчук О. В. Актуальні проблеми геометричного моделювання в задачах енергозбереження у будівництві 25-31 pdf
Малкин Э. С. Взгляд на возможные пeти перехода на эффективное энергосбережение в Украине 32-35 pdf
Тарадай А. М., Покровский Л. Л., Редько А. Ф., Яременко М. А. Централизованное поквартирное отопление с регулированием и коммерческим учетом отпуска тепла 36-42 pdf
Росковшенко Ю. К., Сенчук М. П. Ефективність використання твердого палива в модернізованих системах теплопостачання 43-51 pdf
Фаренюк Г. Г. Наукові основи нормативного забезпечення енергоефективності будівельних об'єктів 52-60 pdf
Капцов І. І., Лобко О. М. Аналіз пошкоджуваності теплопроводів і трубопроводів гарячого водопостачання теплових мереж 61-65 pdf
Гершкович В. Ф. Особенности гидравлически устойчивого регулирования 66-71 pdf
Зайцев О. Н., Борисенко К. И. Перспективные направления и аспекты модернизации водяных систем отопления жилых зданий 72-78 pdf
Возняк О. Т., Юркевич Ю. С., Желих В. М. Аналіз економічних ефектів при термомодернізації будівель 79-89 pdf
Голишев О. М., Михалків Д. В. Підвищення ефективності систем опалення приміщень великого об'єму громадських будівель 90-95 pdf
Фуртат І. Е., Мельник В. О., Сергієчко І. О. Оптимізація конструктивних рішень головної магістралі водяної теплової мережі 96-101 pdf
Корбут В. П., Іщенко М. Ю. Особливості розповсюдження газопароповітряного факелу комбінованої баштової градирні 102-111 pdf
Олексюк А. А., Долгов М. В. Оптимізація гідравлічних режимів роботи теплових мереж 112-119 pdf
Степанов М. В., Дідик Л. В., Берегова П. Г., Ілліна Т. В. Теплопередача в циліндричному теплообміннику з еластичною теплопередаючою стінкою 120-129 pdf
Задоянний О. В., Ящук А. А. Економічна доцільність використання тирси в якості палива для парової котельні деревообробного комбінату 130-133 pdf
Гламаздін П. М., Цикал К. О. Методи підготовки води для систем теплопостачання 134-138 pdf
Мороз П. М., Дудніков А. П., Степанов М. В. Теплотехнічні випробування котлів малої і середньої потужності для систем теплопостачання будинків 139-146 pdf
Предун К. М., Рибачов С. Г., Ахоніна А. В. Техніко-економічне порівняння систем газопостачання населених пунктів 147-150 pdf
Гламаздін П. М., Гламаздіна А. Д. Нічне акумулювання теплоти в системах гарячого водопостачання 151-153 pdf
Марчук П. Ф. Ремонт газопроводів з використанням поліетиленових труб 154-158 pdf
Олексюк А. О., Васильєв С. В. Сучасні теплоізоляційні матеріали України в системах ТГВ 159-163 pdf
Джалилов М. Ф., Юсубов А. С. Об определении условий возможности применения подкисления при подготовке подпиточной воды теплосети 164-168 pdf
Басист Д. В. Системи опалення з комбінованими стояками підвищеної теплогіравлічної стійкості 169-174 pdf
Мороз П. М., Степанов М. В., Ластовка В. Енергоефективні системи теплопостачання житлових та громадських будинків 175-181 pdf
Дешко В. І., Шовкалюк М. М., Жосан О. Є., Шовкалюк Ю. В. Дослідження впливу різних факторів на вартість теплової енергії 182-192 pdf
Видатні вчені, педагоги 193-194 pdf
Анотації 195-208 pdf
Зміст 209-210 pdf
Вихідні дані 211 pdf