ВИПУСК 15Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 15, 2011


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Редько А. О., Харлампіді Д. X., Тарасова В. А. Основи проектування теплонасосної установки з горізонтальним грунтовим теплообмінником 3-13 pdf
Лабай В. Й. Залежність втрат ексергії в елементах холодильних машин split-кондиціонерів від кінцевих різниць температур у випарнику і конденсаторі 14-20 pdf
Мороз П. М. Сучасні транспортабельні модульні котельні установки та модулі нагріву конденсаційного типу в системах теплопостачання 21-26 pdf
Петраш В. Д., Басист Д. В. Високоефективні системи опалення цивільних будівель з проміжним розміщенням джерела теплоти 27-33 pdf
Полунін М. М., Петраш В. Д. Високоефективні системи опалення цивільних будівель з проміжним розміщенням джерела теплоти 34-38 pdf
Редько А. Ф., Тарадай А. М., Яременко М. А. Режимы теплоснабжения зданий централизованной системой с децентрализованными квартирными источниками 39-45 pdf
Росковшенко Ю. К., Сенчук М. П. Резервування теплопостачання населених пунктів 46-50 pdf
Шахнова В. М., Черных Л. Ф., Лозан М. В., Онопрієнко М. А. Електричні термоакумуляційні системи теплопостачання будівель 51-58 pdf
Дешко В. І., Шевченко О. М., Шовкалюк М. М., Кріпак І. А. Використання методів моделювання теплового стану приміщень при проведенні енергоаудиту будівель 59-65 pdf
Голышев A. M., Задорожный С. И., Герасимчук А. В. Резервы использования теплоты промышленных выбросов для нужд коммунального хазяйства Кривбасса 66-70 pdf
Степова Н. Г., Кушка О. М., Калугін Ю. І. Сучасні методи обробки осаду очисних споруд систем водопідготовки та водовідведення 71-77 pdf
Гламаздін Д. П., Гламаздін П. М. Вплив температурного поля в топці котла на його екологічні характеристики 78-81 pdf
Леонтьев Г. Г., Семенюк І. Ю. Практичне впровадження теплонасосних технологій в системі теплопостачання 82-88 pdf
Фуртат I. E., Губенко О. В. Отримання біогазу в результаті метаногенезу 89-92 pdf
Редько О. Ф., Бугай B. C., Редько А. О. Моделювання режимів теплопостачання від гібридної паливно-геотермальної теплової станції 93-97 pdf
Широков С. В., Бегун В. В. Перспективы атомной энергетики Украины 98-104 pdf
Возняк О. Т. Повітророзподіл у пульсуючому режимі 105-109 pdf
Степанов М. В., Ваколюк А. С., Єсіна М. М. Природна вентиляція будинків з застосуванням дефлекторів 110-115 pdf
Росковшенко Ю. К., Козирєва К. O. Сучасні засоби індивідуального захисту людини на виробництві 116-119 pdf
Герасимчук О. В., Голишев О. М., Задорожній С. І. Питання стабільної роботи витяжних вентиляторів систем аспірації гірничо-збагачувальних комбінатів 120-127 pdf
Видатні вчені, педагоги 128-131 pdf
Анотації 132-145 pdf
Зміст 146-147 pdf
Вихідні дані 148 pdf