ВИПУСК 16Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 16, 2012


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Мілейковський В. О. Геометричний аналіз розширення та затухання вільних плоских струмин 3-8 pdf
Лабай В. Й. Вплив різниць температур перегрівання у випарнику і переохолодження у конденсаторі на втрати ексергії в елементах холодильних машин split-коидиціонерів 9-16 pdf
Малкін Е. С., Чепурна Н. В., Кириченко М. А. Особливості нерівномірного розподілу повітряного потоку в трубному пучку 17-19 pdf
Дешко В. І., Суходуб І. О., Нагорна С. О. Техніко-економічні показники роботи системи вентиляції з мембранним рекуперативним теплообмінником в кліматичних умовах м. Києва 26-31 pdf
Возняк О. Т., Сухолова І. Є., Мирошок Х. В. Повітророзподілення в пульсуючому режимі та динамічний мікроклімат у приміщенні 27-31 pdf
Степанов М. В., Ваколюк А. С., Швець С. М. Сучасні системи автономного теплопостачання будинків 32-37 pdf
Дешко В. І., Шовкалюк М. М., Шовкалюк Ю. В., Дудніков С. М. Показники ефективності систем теплопостачання 38-42 pdf
Штиленко В. П. Автоматичне регулювання теплового режиму опалюваного приміщення 43-47 pdf
Сенчук М. П., Савченко С. О., Сікач В. М. Торф як паливо в комунальній енергетиці 48-52 pdf
Ткаченко С. Г., Пуховий І. І., Барабаш П. О., Барабаш В. П. Дослідження контатктно-поверхневого водонагрівача нри пікових режимах 53-60 pdf
Чепурна Н. В., Чепурний В. В. Реконструкція систем опалення існуючих зимових теплиць 61-66 pdf
Предун К. М. Аналіз стану інженерних мереж та можливостей їх використання для потреб теплопостачання населених пунктів України 67-71 pdf
Ратушняк Г. С., Анохіна К. В. Шляхи підвищення ефективності біогазових установок 72-78 pdf
Ваколюк А. С. Теплопостачання індивідуальних будинків з застосуванням теплових насосів та геліоколекторів 79-83 pdf
Чернишова І. В. Теплопостачання на основі інтеграції гермотрансформованої енергії охолодження печі та низькопотенційних джерел 84-89 pdf
Касинець М. Є., Возняк О. Т., Шаповал С. П. Підвищення ефективності використання теплових сонячних панелей 90-93 pdf
Дідик Л. В., Степанов М. В. Методика розрахунку теплообмінника з еластичною поверхнею теплопередачі для утилізації тепла витяжного повітря 94-100 pdf
Видатні вчені, педагоги 101-103 pdf
Анотації 104-114 pdf
Зміст 115 pdf