ВИПУСК 17Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 17, 2014


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Задоянний О. В. Ексергетичні критерії при оцінці енергоощадності систем кондиціонування повітря будівель і споруд 3-9 pdf
Довгалюк В. Б., Мілейковський В. О., Клименко Г. М. Аналітичні дослідження повітряної струмини при витіканні з перфорованої поверхні 10-16 pdf
Гумен О. М., Довгалюк В. Б., Мілейковський В. О. Геометричний аналіз розширення промежового шару між супутніми та зустрічними потоками 17-25 pdf
Корбут В. П., Рибачов С. Г. Удосконалення пристроїв повітряноструминного огородження відкритої поверхні великорозмірних ванн 26-31 pdf
Козак Х. Р., Желих В. М. Використання термосифонного геліоколектора для забезпечення рухомості повітря у приміщенні 32-38 pdf
Малкін Е. С., Фуртат І. Е., Дьячков М. І., Обідник А. О. Дослідження трубчатого мікрощілинного теплообмінника для відбору низькопотенційної теплоти 39-47 pdf
Редько А. А., Компан А. И., Бугай В. С. Моделирование параметров теплоутилизационной энергетической установки 48-56 pdf
Довгалюк В. Б., Штиленко В. П. Якісні характеристики процесів автоматичного регулювання теплового режиму опалюваного приміщення 57-62 pdf
Малкін Е. С., Кулінко Є. О. Перспективи та аспекти застосування систем теплохолодопостачання, які використовують приповерхневі шари води в якості теплового акумулятора 63-70 pdf
Малкін Е. С., Ніколаєнко Ю. Є., Фуртат І. Е., Тимощенко А. В., Дьячков М. І. Методика розрахунку одно- та двохярусних мікрощілинних теплообмінників 71-76 pdf
Малкін Е. С., Фуртат І. Е., Коваленко Н. О., Сепік А. В. Вплив магнітної обробки на питому теплоту пароутворення води 77-83 pdf
Скляренко О. М., Романов О. В. Енергетичні та екологічні показники сучасних малометражних газових котлів в процесі експлуатації 84-88 pdf
Сенчук М. П. Механізоване спалювання твердого палива в малогабаритних теплогенераторах 89-93 pdf
Юркевич Ю. С., Сподинюк Н. А. Екологічні аспекти використання твердого палива в міських системах опалення 94-100 pdf
Малкін Е. С., Фуртат І. Е., Коваленко Н. О., Ардашнікова А. Ю. Зміна питомої теплоємності води під дією магнітного поля 101-106 pdf
Малкін Е. С., Погосов О. Г. Методика техніко-економічного обґрунтування впровадження парових турбін малої потужності в системах теплопостачання промислових підприємств та результати її розповсюдження на типові редукційноохолоджувальні установки 107-111 pdf
Драганов Б. Х., Чепурна Н. В., Кириченко М. А. Ефективність системи теплопостачання культиваційних споруд з використанням вторинних енергетичних ресурсів 112-114 pdf
Любарець О. П., Москвітіна А. С. Техніко-економічне обґрунтування використання теплоакумулюючих матеріалів для систем міжсезонного сонячного теплопостачання 115-119 pdf
Малкін Е. С., Фуртат І. Е., Журавська Н. Є., Усачов В. П. Перспективи створення ресурсозберігаючих технологій шляхом магнітної обробки води та водних розчинів 120-127 pdf
Малкін Е. С., Желих В. М., Фурдас Ю. В. Визначення добового виходу біогазу побутових біореакторів 128-132 pdf
Малкін Е. С., Лисак О. В. Теплоакумулюючі матеріали в теплоакумулюючих електропечах: аналіз та практика використання 133-144 pdf
Відповідальність 145 pdf
Зміст 146-147 pdf
Вихідні дані 148 pdf