ВИПУСК 18Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 18, 2015


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Задоянний О. В., Євдокименко Ю. М. Діаграма потоків ексергії вологого повітря для систем кондиціонування повітря 3-15 pdf
Дзюбенко В. Г. Визначення профілю швидкості та втрат тискупри ламінарному русі в каналах двокутного перерізу 16-21 pdf
Сенчук М. П., Астаф'єва М. М. Моделювання процесу горіння твердого палива в шахтно-шарових топках 22-29 pdf
Чернокрылюк В. В., Редько А. Ф., Тарадай А. М., Сиротенко В. А., Емин Е. С. Твердотопливные котлы с топками "кипящего слоя" 30-37 pdf
Петраш В. Д., Поломанний О. А. Ефективність використання сонячного випромінювання в системі теплопостачання на основі трансформації інтегрованої енергії характерних низькотемпературних джерел 38-44 pdf
Цюцюра Ю. В., Фуртат І. Е. Вплив на оточуюче середовище теплової електростанції на деревних відходах 45-53 pdf
Шаповал С. П. Математичне моделювання роботи геліопокрівлі 54-60 pdf
Любарець О. П., Москвітіна А. С. Аналіз конструкцій сезонних теплоакумуляторів для забезпечення систем гарячого водопостачання та опалення в котеджному будівництві 61-69 pdf
Малкін Е. С., Журавська Н. Є., Коваленко Н. О. Процес обробки води в магнітних полях 70-74 pdf
Никитенко Н. И., Кольчик Ю. Н., Сороковая Н. Н. Метод численного моделирования трехмерного тепло- и массообмена при различніх режимах течения 75-84 pdf
Петраш В. Д., Чернишева І. В., Макаров В. О. Екпериментальне дослідження рекуперативно-трансформаторної системи охолодження обертової печі для промислового теплопостачання 85-90 pdf
Цюцюра Ю. В., Фуртат І. Е. Теплова електростанція на деревних відходах. Актуальність її викорастання 91-100 pdf
Пона О. М. Аналітичне моделювання впливу повітряного потоку на роботу геліоколектора з прозорим покриттям 101-105 pdf
Малкін Е. С., Погосов О. Г. Оцінка вторинних енергоресурсів та напрямки підвищення енергоефективності при реконструкції систем паропостачання промислових підприємств 106-112 pdf
Відповідальність 113 pdf
Зміст 114-116 pdf
Вихідні дані 117 pdf