ВИПУСК 19Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 19, 2016


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Задоянний О. В., Євдокименко Ю. М. Види ексергії в системах кондиціонування повітря та їх визначення 3-15 pdf
Довгалюк В. Б., Мілейковський В. О., Мусаєва А. Ю. Аналіз гідродинамічних процесів при проходженні вихору через витяжний пристрій 16-22 pdf
Гумен О. М., Довгалюк В. Б., Мілейковський В. О. Геометричний та кінематичний аналіз інтенсивності турбулентності опуклих напівобмежених струмин 22-31 pdf
Малкін Е. С., Габа К. О. Вплив модифікації теплоносія триетаноламіновими ефірами жирних кислот на теплообмін 32-36 pdf
Редько А. А., Куликова Н. В., Ланцберг Н. Г., Редько А. Ф. Моделирование и оптимизация параметров теплообменников методами неравновесной термодинамики 37-49 pdf
Гумен О. М., Мілейковський В. О., Дзюбенко В. Г. Аналіз геометрії профілю швидкості при ламінарному русі у двокутному каналі 50-54 pdf
Сенчук М. П., Хованський К. О. Опалення виробничих приміщень зі змінним тепловим режимом 55-64 pdf
Х.Р. Козак; В.М. Желих Оцінка та аналіз характеристик теплових акумуляторів для повітряних геліосистем 65-70 pdf
Григорчук М. С., Фуртат І. Е., Камаєв Ю. М. Температурний режим кімнати з теплою підлогою 71-75 pdf
Григорчук М. С., Фуртат І. Е., Камаєв Ю. М. Моделювання температурного режиму кімнати з теплою підлогою у програмі SolidWorks 76-81 pdf
Предун К. М., Шевчук О. М. Удосконалення обліку природного газу абонентами житлових будинків 82-86 pdf
Малкін Е. С., Журавська Н. Є. Енергоефективна система теплопостачання з підвищеними екологічними властивостями 87-93 pdf
Желих В. М., Малкін Е. С., Фурдас Ю. В., Дзерин О. І., Сухолова І. Є., Нестерович Г. А. Вплив теплофізичних властивостей біомаси на метаноутворення у побутових біореакторах 94-100 pdf
Любарець О. П., Москвітіна А. С. Порівняння конструкцій теплових акумуляторів з твердим теплоакумулюючим матеріалом та комбінованим теплоакумулючим матеріалом 101-111 pdf
Мілейковський В. О., Шуваєва О. Ю. Дослідження сонячного опалювального приладу для пасивних систем використання сонячної енергії 112-116 pdf
Тарадай О. М., Фоміч С. В., Гламаздін П. М. Можливості зниження аварійності мереж централізованого гарячого водопостачання шляхом деаерації води 117-124 pdf
Малкін Е. С., Габа К. О. Руйнування відкладень під впливом поверхнево-активних речовин та магнітного поля 125-130 pdf
Довгалюк В. Б., Качан І. О. Ймовірнісна блок-схема моделювання процесу пилоочищення газів в скруберах Вентурі 131-136 pdf
Дмитроченкова Е. І. Аналіз дії кулонівської та відцентрової сил на частинку пилу в циклоні з прямоточними елементами 137-142 pdf
Зміст 143-144 pdf
Вихідні дані 145 pdf