ISSUE 20Kyiv National University of Construction and Architecture (KNUCA)

Logo OpenAccess

VENTYLIATSIIA, OSVITLENNIA TA TEPLOHAZOPOSTACHANNIA

scientific and technical collection

Download Full text of the article in pdf

Back to issue 20, 2016

O. V. Zadoyanny, PhD, assistant professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine, alvasil21@gmail.com
Y. M. Yevdokimenko, graduate student, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine, bonnesante@mail.ru


Exergoeconomic Analysis of Air Cooling Systems


Abstract. In this study exergoeconomic analysis is realized when selecting the most economical energy-saving air cooling system. Calculations exergy efficiency, exergetic streaming charts and diagrams exergy cost are given.


Key words: HVAC systems, exergoeconomic analysis, exergetic air flow diagram, exergy efficiency «brutto» and «netto», exergetic cost diagram of air flow


Refernces (MLA)


  1. Osnovni vymohy do budivel i sporud. Ekonomiia energii. DBN V.1.2-11-2008, Minregionbud Ukrainy, 2008.
  2. Brodianskii V. M., Verkhivker G. P., Karchev Ya. Ya. Eksergeticheskiie raschety tekhnicheskih sistem. Naukova Dumka, 1991.
  3. Labai V. I., Garasim D. I. "Stan i perspektyvy pidvyshchennia energoefectyvnosti system kondytsiiuvannia povitria chystykh prymishchen." Energoefektyvnist v budivnytstvi ta arkhitekturi: naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 6, 2014.
  4. Sanitarni normy mikroklimatu vyrobnychykh prymishchen. DSN 3.3.6.042-99. Ministry of Health Protection of Ukraine, 1999.
  5. Zadoiannyi O. V. "Eksergetychni kryterii pry otsintsi energooshchadnosti system kondytsionuvannia povitria budivel i sporud." Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 17, 2014, P. 3-9.
  6. Rozdribni taryfy dlia spozhyvachiv elektrychnoi energii u misti Kyevi. http://kyivenergo.ua/ee-company/