ISSUE 20Kyiv National University of Construction and Architecture (KNUCA)

Logo OpenAccess

VENTYLIATSIIA, OSVITLENNIA TA TEPLOHAZOPOSTACHANNIA

scientific and technical collection

Download Full text of the article in pdf

Back to issue 20, 2016

V. Mileykovskiy, Ph.D, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, v_mil@ukr.net
H. Klymenko, Ph.D., Assistant Professor, Lviv Polytechnic National University, Lviv, anett.lviv@gmail.com


Analytical Researches of the Energy Efficiency of Natural Ventilation


Abstract. Ihe price of all kinds of energy rises, so there is a topical problem of energy efficiency in construction. Estimation of energy efficiency in the natural ventilation with gravitational motive allows more complete calculation of energy efficiency of buildings with such systems, which have been commonly used and which are used today in the post-socialist countries. A generalized physical model of the natural ventilation with gravitational motive is accepted. Air receives thermal energy from the microclimate providing systems, equipment and lighting that consume non-renewable energy, as well as people, animals etc. Part of this energy is lost through the building envelope, the other part is energy source for natural ventilation. Part of this energy is usefully consumed for the air movement, the other part causes thermal pollution of the atmosphere. It is determined that the efficiency factor of the natural ventilation systems with gravitational motive for height H = 1...100 m is 0.0034...0.000034. It is concluded that the natural ventilation with gravitational motive has low energy efficiency and the systems may be renovated with mechanical motive and heat recovery. Therefore, for hot shops, for which the mechanical ventilation is impossible, it is necessary to seek ways for better use of surplus heat.


Key words: concrete heat accumulator; combined heat accumulator; seasonal heat accumulator; shape of seasonal heat accumulator; calculation of the volume of seasonal heat storage


Refernces (MLA)


 1. Systemy teplozabezpechennia budivel. Metodyka rozrakhunku enerhopotreby ta enerhoefektyvnosti systemy. Chastyna 2-1. Teploviddacha systemoiu opalennia. DSTU B EN 15316-2-1:2011. (EN 15316-2-1:2007, IDT). Ukrarkhbudinform, 2012.
 2. Enerhoefektyvnist budivel, vplyv avtomatyzatsii, monitorynhu ta upravlinnia budivliamy. DSTU B EN 15232. (EN 15232:2007, IDT). Ukrarkhbudinform, 2011.
 3. Enerhetychna efektyvnist budivel. Metod rozrakhunku enerhospozhyvannia pry opalenni, okholodzhenni, ventyliatsii, osvitlenni ta hariachomu vodopostachanni. DSTU B A.2.2-12:2015. Ukrarkhbudinform, 2015.
 4. Bogoslovskii V. N. Teplovoi rezhim zdaniia. Stroiizdat, 1979.
 5. Bogoslovskii V. N., Novozhilov V. I., Simakov B. A., Titov V. P. Otoplenie i ventilatsiia. Stroyizdat, 1976.
 6. Shchekin R. V., Korenevskii S. M., Bem G. E., Skorokhodko F. I., Chechik E. I., Sobolevskii G. D., Melnik V. A., Korenevskaia O.S. Spravochnik po teplosnabzheniiu i ventiliatsii. Budivelnyk, 1976.
 7. Baturin V. V., Elterman V. M. Aeratsiia promyshlennykh zdanii. Gos. izd-vo lit. po str-vu i arkh., 1953.
 8. Tkachuk A. Ya. Raschet aeratsii zdanii metodom perepada davlenii v otverstii. Gosstroiizdat USSR, 1968.
 9. Zhukovskyi S. S. "Efektyvnist hravitatsiinoi ventyliatsii prymishchen." Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, Iss. 17.7, 2007, pp. 142–147.
 10. Kharitonov V. P. "Estestvennaia ventiliatsiia s pobuzhdeniem." AVOK, no.3, 2010, pp. 46–55.
 11. Tekhnicheskie rekomendatsii po organizatsii vozduhoobmena v kvartirakh zhilykh zdanii. R NP AVOK 5.2-2012. IIP «AVOK-Press», 2012.
 12. Opalennia, ventyliatsiia ta kondytsionuvallia. DBN V.2.6-31:2006, Ukrarkhbudinform, 2006.
 13. Mandrus V.I. Hidravlichni ta aerodynamichni mashyny. Mahnoliia plius, 2004.