ВИПУСК 20Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 20, 2016


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Малкін Е. С, Журавська Н. Є. Розрахунки енергетичної та ексергетичної ефективності систем гарячого водопостачання об’єктів житлово-комунального сектора 3-13 pdf
Zadoyanny О. V., Yevdokimenko Y. М. Exergoeconomic Analysis of Air Cooling Systems 14-23 pdf
Любарець О. П., Москвітіна А. С. Вибір форми і розрахунок об’єму сезонного теплоакумулятора 24-38 pdf
Мілейковський В. О., Клименко Г. М. Аналітичні дослідження енергетичної ефективності природної вентиляції 39-45 pdf
Кордюков М. І. Оцінка енергоспоживання систем вентиляції та кондиціонування повітря 46-53 pdf
Fediai В. M., Guzyk D. V. Calculation of Air Exchange to Reduce CO2 by Periodic Ventilation of Cattle Buildings 54-61 pdf
Петраш В. Д., Высоцкая М. В. Условия эффективной работы теплонасосной системы теплоснабжения на основе энергии холодной воды и вентиляционного воздуха 62-70 pdf
Редько А. А., Давиденко А. В., Павловский С. В., Куликова Н. В., Редько И. А. Численное исследование аэродинамических процессов в топке водотрубного парового котла при различных эксплуатационных режимах 71-80 pdf
Волощук В. А., Грицина О. О., Бляшина М. В., Жукова В. С. Оцінка потенціалу стічних вод у теплонасосних установках індивідуального будинку 81-89 pdf
Велит І.А., Гузик Д.В. Використання натрієвих ламп з різним складом амальгами розрядної трубки для вирощування томатів у закритому ґрунті 90-101 pdf
Луданов К. И. Оптимизация параметров и эксергетический анализ систем гидротермального теплоснабжения 102-110 pdf
Зміст 111 pdf
Вихідні дані 112 pdf