ВИПУСК 21Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 21, 2017


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
До відома авторів 3 pdf
Малкін Е. С, Журавська Н. Є Вплив характеристик магнітного поля при обробці води на показники капілярно-пористих та колоїдних капілярно-пористих тіл 4-10 pdf
Senchuk M. P., Barkovskyi A. V. Simulation of solid-fuel hybrid combustion 11-17 pdf
Мілейковський В. О., Клименко Г. М., Дзюбенко В. Г. Ефективність організації повітрообміну приміщень при використанні стін Тромба – Мішеля 18-26 pdf
Мілейковський В. О., Шуваєва-Нечипорук О. Ю. Дослідження ККД сонячного опалювального приладу підвищеної ефективності для пасивного опалення 27-36 pdf
Ткаченко Т. M., Мілейковський В. О. Дослідження теплопередачі в енерго-ефективних зелених покрівлях 37-48 pdf
Ратушняк Г. С., Степанковський Р. В. Експериментальні дослідження коефіцієнта місцевого опору удосконаленої конструкції регулювальних пристроїв у системах вентиляції 49-57 pdf
Федяй Б. М., Гузик Д. В., Макаренко О. В. Аналітичне дослідження ефективності роботи природної загальнообмінної вентиляції в приміщеннях для утримання великої рогатої худоби 58-68 pdf
Фуртат І. Е., Кравчук О. М. Дослідження однофазної неізотермічної фільтрації в геотермальних циркуляційних системах 69-74 pdf
Фуртат І. Е., Кравчук О. М. Комп’ютерне моделювання температурного поля термальної води в пористому пласті 75-79 pdf
Фуртат І. Е., Кравчук О. М. Моделювання однофазної неізотермічної фільтрації в підземних циркуляційних системах 80-87 pdf
Фуртат І. Е., Кравчук О. М. Чисельне вирішення задач однофазної неізотермічної фільтрації 88-95 pdf
Редько А. А., Павловская А. А., Давиденко А. В., Редько И. А. Снижение выбросов оксидов азота при сжигании подготовленной газовоздушной смеси в вихревой горелке 96-105 pdf
Зміст 106-107 pdf
Вихідні дані 108 pdf