ВИПУСК 22Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 22, 2017


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Зміст 3-4 pdf
Чернишев Д. О. Сучасні технології «ALARA» як інструмент керування впливом на формування біосферосумісного середовища об’єктів будівництва 5-10 pdf
Mileikovskyi V. Methods of Jet Control in Ventilation 11-15 pdf
Любарец А. П., Борисенко К. И., Домощей Т. Д., Зайцев О. Н. Гидродинамические особенности работы вихревого предтопка для двухконтурных водогрейных котлов 16-20 pdf
Любарец А. П., Борисенко К. И., Домощей Т. Д., Зайцев О. Н. Особенности систем периодического отопления туристических комплексов 21-24 pdf
Зайцев M. O. Газодинаміка в жаротрубних водогрійних твердопаливних котлах 25-30 pdf
Редько О. Ф., Чайка Ю. І., Бурда Ю. О. Уловлювання частинок бензолу в коксовому газі скруберами насадкового типу 31-36 pdf
Редько І. О., Редько А. О., Приймак О. В., Костюк В. Є., Кирилаш О. І., Норчак В. М. Числове моделювання процесів спалювання твердого палива в топці із зустрічними закрученими потоками 37-42 pdf
Редько І. О., Редько А. О., Приймак О. В., Костюк В. Є., Кирилаш О. І., Норчак В. М. Числове моделювання процесів спалювання твердого палива в топці із зустрічними закрученими потоками 37-42 pdf
Редько О. Ф., Півненко Ю. O. Дослідження псевдозрідження поліди-сперсних бінарних систем у топках киплячого шару 43-48 pdf
Шитікова І. Г. Аналіз ефективності теплообмінників змійовикового типу 49-55 pdf
Кордюков М. І. Нова лабораторія кафедри теплогазопостачання і вентиляції 56 pdf
До відома авторів 57 pdf
Вихідні дані 58 pdf