ISSUE 23Kyiv National University of Construction and Architecture (KNUCA)

Logo OpenAccess

VENTYLIATSIIA, OSVITLENNIA TA TEPLOHAZOPOSTACHANNIA

scientific and technical collection

Download Full text of the article in pdf

Back to issue 23, 2017

G. Ratushnyak, Ph.D, professor. Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, ratusnakg@gmail.com
M. Sviderevych, Post-graduate student. Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, maryna.bt09@i.ua


Logical-Probabilistic Assessment of the Risks of Accidents on the Pipelines of Heating Networks


Abstract. For multi-factor analysis of the influence of various factors on the operational reliability of thermal networks, there is a need to apply the theory of fuzzy logic and probability theory. The methodology of logical-probabilistic accident risk assessment allows making choices regarding the efficiency of heat supply systems and the introduction of the latest energy-saving technologies during their reconstruction. Based on the analysis of expert assessments of the emergence of hazardous situations on the pipeline part of the heat supply system, a generalized scheme for the development of a possible accident, taking into account the factors affecting the reliability of the system in general, has been developed. The value of the fuzzy probability of emergency occurrence on the pipelines of heat networks P~ = (0,178; 0,657; 0,304; 0,400) was obtained. The evaluation of the bounce tree allows determining the occurrence of an event that can lead to an unwanted violation of the heat supply system. Experimental data on the monitoring of changes in the initial indicator (characteristics of the thermal network) in the variation of the factors of influence on the developed method makes it possible to specify the justification of decision-making in the management of the reliability of the district heating system, taking into account the quantitative and qualitative parameters of the object.


Key words: reliability of heating networks, fuzzy logic, probability theory, tree of failures, scheme of development of an accident


Refernces (MLA)


 1. Pravyla budovy i bezpechnoi ekspluatatsii truboprovodiv pary ta hariachoi vody. NPAOP 0.00-1.11-98, Industriia, 2008.
 2. Teplovi merezhi. DBN V.2.5-39:2008, Minrehionbud Ukrayiny, 2008.
 3. Yevtukhova T. O. "Suchasnyі stan komunalnoyi enerhetyky Ukrainy." Problemy zahalnoyi enerhetyky, no. 17, 2008.
 4. Kulyk M. M. "Suchasnyі stan komunalnoyi enerhetyky Ukrainy." Problemy zahalnoyi enerhetyky, no. 17, 2008.
 5. Yevtukhova T. O. "Analiz stanu rozvytku system teplopostachannya v Ukraini." Problemy zahalnoyi enerhetyk, no. 14, 2006.
 6. Fedoseev B. S. "O normakh vodno-khymycheskoho rezhyma dlia teplosety." Teploеnerhetyka, no. 8, 1994.
 7. Kaptsov I. I. "Analiz poshkodzhuvanosti teploprovodiv i truboprovodiv hariachoho vodopostachannia teplovykhmerezh." Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 14, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2010, pp. 61-65.
 8. Umerkin G. H. "Opredelenie ostatochnogo resursa teplovih setey po statisticheskim dannim ob avariyah." Novosti teplosnabzheniya, no. 11, 2007.
 9. Sokolov E. Ya. "Kolichestvennyiy raschet nadezhnosti sistem teplosnabzheniya." Teploeneogetika, no. 9, 1990.
 10. Sokolov E. Ya., Izvekov A. V., Malofeev V. A. "Normirovanie nadezhnosti sistem tsentralizovannogo teplosnabzheniya." Elektricheskie stantsii, no. 12, 1993.
 11. Maliavina O. M. "Doslidzhennia pokaznykiv nadiinosti teplovykh merezh metodamy statystychnoho modeliu-vannia." Naukovyi visnyk budivnytstva: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, KhDTUBA, 2010, no. 61, рр. 286-291.
 12. Lobko O. M. "Metodyka vyboru shahu ekspluatatsii teploprovodiv pry doslidzhenni yikh poshkodzhuvanosti." Naukovyi visnyk budivnytstva: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, 2010, no. 58, рр. 196-202.
 13. Sazonov E. V., Kononova M. S. "Sravnitelnyiy analiz empiricheskih funktsiy raspredeleniya otkazov gorodskih teploprovodov." Izvestiya vuzov: Stroitelstvo, no. 7-8, 2000, pp. 85-87.
 14. Sazonov E. V., Kononov A. A., Kononova M. S. "Realizatsiya metoda prognozirovaniya sostoyaniya truboprovodov teplovih setey na EVM." Izvestiya vuzov: Stroitelstvo, no. 7, 2001, pp. 68-70.
 15. Plavich A. Yu. Otsenka i obespechenie urovnya nadezhnosti vodyanуh teplovуh setey. Diss. abstract. Nizhegorodskiy gosudarstvennyiy arhitekturno-stroitelnyiy universitet, 2005..
 16. Rotshtein O.P. Intelektualni tekhnolohii identyfikatsii: nechitki mnozhyny, henetychni alhorytmy, neironni merezhi. Universum-Vinnytsia, 1999.
 17. Ratushnуak H. S., Sviderevych M. V. "Otsinуuvannia vplyvu konstruktyvnykh kharakterystyk teplovykh merezh na yikh nadiinist z vykorystanniam nechitkoi lohiky." Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii v budivnytstvi, UNIVERSUM-Vinnytsia, no.1 (22), 2017, рр.41-48.
 18. Kopei B. V. "Vykorystannia "dereva vidmov" yak metodu strukturnoho analizu shtanhovoi nasosnoi ustanovky." Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, no. 2(47), 2013, pp. 62-71.
 19. Khobta V. M., Кіsеleva О. І. "Optymizatsiia vyboru tekhnolohii budivnytstva yak zasobu pidvyshchennia konkurentospromozhnosti budivelnykh pidpryiemstv." Теоrеtichni і prykladni pytannia ekonomiky: zb. nauk. pr., 2008, Iss. 16, pp. 36-46.
 20. Kravets V. O., Shevtsova V. V., Savchenko A. V. "Analiz metodiv pobudovy funktsii prynalezhnosti pry obrobtsi ekspertnykh znan." Visnyk NTU «KhPI». Seriia: Tekhnika ta elektrofizyka vysokykh napruh, no.52 (958), 2012.