ВИПУСК 23Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 23, 2017


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Зміст 3-4 pdf
До відома авторів 5 pdf
Довгалюк В. Б., Човнюк Ю. В. Концептуальні основи аналізу тепломасообмінних і деформаційних про-цесів у полімерних дисперсних тілах для формування мікроклімату музеїв 6-24 pdf
Сергейчук О. В., Єгорченков В. О., Радомцев Д. О. Нормування ультрафіолетового опромінення приміщень і територій за енергетичними критеріями 25-30 pdf
Предун К. М., Франчук Ю. Й. Аналіз та оцінка заходів щодо підвищення енергоефективності систем централізованого теплопостачання 31-35 pdf
Kordyukov M. Marking technology of energy efficiency for HVAC 36-38 pdf
Редько О. Ф., Чайка Ю. І., Бурда Ю. О. Підвищення ефективності очищення коксового газу від пилу, вуглекислого газу та парів формальдегіду в скруберах насадкового типу 39-43 pdf
Ратушняк Г. С., Свідеревич М. В. Логіко-ймовірнісна оцінка ризиків аварій на трубопроводах теплових мереж 44-51 pdf
Редько А. Ф., Редько И. А., Пивненко Ю. А. Экспериментальные исследования сжигания биотоплива в кипящем слое 52-60 pdf
Дудніков Анатолій Пантелійович (1938-2016) 61-63 pdf
Вихідні дані 62 pdf