ISSUE 25Kyiv National University of Construction and Architecture (KNUCA)

Logo OpenAccess

VENTYLIATSIIA, OSVITLENNIA TA TEPLOHAZOPOSTACHANNIA

scientific and technical collection

Download Full text of the article in pdf

Back to issue 25, 2018

Ujma Adam, PhD of Engineering. Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poland, aujma55@wp.plAn Analysis оf Polish Standards Concerning the Lighting of Premises and their Connection with Energy Saving


Abstract. As part of European integration, Ukraine performs the harmonization of its building norms with those of the European Union. One of the most important aspects of the formation of the internal environment of the room is its illumination. The analysis of the Polish building regulatory documents regulating the illumination of the room. The standards take into account modern approaches and equipment for energy-efficient lighting of premises such as LED illumination and automation of natural and artificial illumination. It is important to maximize the use of natural illumination, which does not require additional energy to produce light. The basic requirements relating to the illumination of the premises are given in the main Polish building regulations regarding the design and operation of buildings. In recent times, the construction norms introduced qualitatively new requirements relating to energy saving, taking into account the energy spent on heating, ventilation, cooling, heating of hot water, as well as the energy consumed by the building, depending on the lighting conditions of the premises. In addition to the requirements placed in building rules and regulations, you can find different types of design recommendations that relate to the issues of efficient lighting and efficient use of energy in buildings. The analysis allows to take into account modern requirements for energy-efficient lighting in the Ukrainian standards.


Key words: room lighting, requirements for natural and artificial lighting, recommendations for lighting design, energy saving


Refernces (MLA)


  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2017r. Poz. 2285.
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.
  3. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. PN-EN-12464-1: 2012.
  4. Pawlak A. Zmiany w wymaganiach znowelizowanej europejskiej normy oświetleniowej. Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 255, 09/2012.
  5. Pabjanczyk W. "Inteligentne instalacje oświetlenia wnętrz w kontekście zmian normy PN-EN 12464-1 (część 1)." Elektro-info, 1/2, 2014.
  6. Górczewska M. "Efektywność energetyczna w oświetleniu. Nowe wymagania i możliwości." III Konferencja naukowo-technicznej „Energooszczędność w oświetleniu”, Poznań, 8.05.2012.
  7. Podpora E., Sasin T., Szymaoska-Rzeźnik K., Żach J. Założenia projektowania bryły, elewacji i przegród zewnętrznych budynków w standardzie MBJ2030, Warszawa 2010.
  8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, Dz. U. z 2015r., poz 376.