ВИПУСК 25Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 25, 2018


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Зміст 3-4 pdf
До відома авторів 5 pdf
Завод вентиляції. "Вент-Сервіс" 6-7 pdf
Довгалюк В. Б., Пефтєва І. О. Механізм уловлення пилу в трубах Вентурі та його моделювання за ймовірнісним методом 8-12 pdf
Голишев О. М., Деньгуб В. І., Коновалюк В. А.. Розрахункові параметри охолоджувального періоду в Україні 13-18 pdf
Задоянний О. В. Дослідження функції термічної складової ексергетичного потоку вологого повітря в кондиціонованому приміщенні 19-24 pdf
Сенчук М. П. Спалювання низькосортного твердого палива в теплогенераторах систем автономного і децентралізованого теплопостачання 25-30 pdf
Приймак О. В., Пасічник П. О., Кузицький І. Т. Вплив конструктивних особливостей енергетичної палі на її ефективність 32-39 pdf
Чепурна Н. В., Кириченко М. А., Чепурний В. В. Дослідження параметрів мікроклімату в камерах для вирощування зелених культур 42-51 pdf
Ткаченко Т. М. Натурні дослідження «охолоджувального ефекту» вертикального озеленення будівель 44-49 pdf
Вентсервіс. Енергоефекривність 50-51 pdf
Зінич П. Л., Шуваєва-Нечипорук О. Ю. Дослідження роботи системи очищення повітря цеху бавовняних виробів 52-57 pdf
Уйма А. Анализ польских нормативов, касающихся освещённости помещений и их связи с энергосбережением 58-66 pdf
Нікітін Є. Є. Концептуальні положення перспективного планування в сфері централізованого теплопостачання 67-71 pdf
До 50 – річчя творчої роботи в КНУБА професора О. М. Скляренка 72 pdf
Вихідні дані 73 pdf