ВИПУСК 27Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

Завантажити повний текст статті у pdf

Повернутися до випуску 27, 2018

Д. В. Гузик, к.т.н., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава, Україна, guzikd64@ukr.net
М. П. Єршов, студ. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава, Україна, nikitoshka211072@gmail.com


Експериментальні випробування лабораторного стенда для дослідження процесів сушіння


Анотацiя. У даній статі розглянуто розробку лабораторного стенду для дослідження процесів сушіння. Було проведено різноманітні випробування даного «індивідуального» стенду на аеродинамічні та температурні показники. Великою перевагою даного лабораторного стенду є можливість регулювати кількість повітря, яке проходить через даний стенд та кількість теплоти. Недоліком даного стенду є калориферна установка, яка має занадто велику потужність. У ході випробувань проведено модернізацію установки для покращення вихідних параметрів задля поліпшення перебігу процесу конвективного сушіння. Проведено дослідження конвективного сушіння сливи та інших фруктів. Виконано порівняння конвективного сушіння сливи порівняно з природним сушінням. У подальшому на даному лабораторному стенді можна провести лабораторні дослідження щодо впливу різної кількості (витрати) сушильного агенту при сталій температурі на швидкість сушіння продукції та смакові показники. Також треба зазначити, що даний стенд для дослідження конвективного сушіння можна використовувати для проведення досліджень процесів сушіння овочів, фруктів, ягід, грибів та іншої рослинної сировини як в навчальному процесі, так і для проведення науково-дослідних робіт.


Ключoвi слова: сировина, сушильна камера, природне сушіння, конвективне сушіння


Література (MLA)


  1. Тkachenkо S. I., Spivak О. Yu. Сушильні процеси та установки. VNTU, 2009.
  2. Тарасенко Т. А., Evlash V. V., Nemirich О. V., Vashekа О. М., Havrysh А. V., Kravchenkо О. І. "Теоretychnе doslidzhennia sposobiv sushinnia оvochiv tа fruktiv." Naukovyi visnyk LNUVМBТ imenі S. Z. Gzhitskohо, vol. 17, no. 4 (64), 2015, pp. 148-158.
  3. Bessarab О. S., Shutiuk V. V. Теkhnolohiia sushinnia plodiv tа оvochiv. NUKHT, 2002.
  4. Rekomendatsii dо sushinni http://xcook.info/vopros-otvet/kak-sushit-slivy.html