ВИПУСК 27Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

Завантажити повний текст статті у pdf

Повернутися до випуску 27, 2018

И. А. Редько, к.т.н., доц. Харьковский национальный университет городского хозяйства им А.Н. Бекетова, г. Харьков, Украина, germes_s2006@ukr.net, ORCID:0000-0002-9863-4487
А. А. Редько, д.т.н., проф. Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, г. Харьков, Украина, andrey.ua-mail@ukr.net , ORCID: 0000-0003-2331-7273
А. В. Приймак, д.т.н., проф. Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев, Украина, 02opriymak@gmail.com
А. Ф. Редько, д.т.н., проф. Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, г. Харьков, Украина, redko.af@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8226-7961


Оптимизация параметров тепловой сети при пониженном температурном графике


Аннотация. Экономические и экологические проблемы Украины приводят к снижению температуры воды в системах теплоснабжения. Повышение стоимости топлива сделало нецелесообразным температурный график 95/70. Для перехода на пониженный температурный график в первую очередь необходимо обеспечить автоматизацию регулирования индивидуальных тепловых пунктов. Лишь после этого возможно применение сниженных температурных графиков. Это подтверждается успешным опытом стран, где широко используется центральное теплоснабжение: Дания, Германия, Финляндия, Швеция, Голландия и др. Модернизация систем теплоснабжения Украины должна идти путём перехода на независимые системы отопления с качественно-количественным регулированием, после чего температурный график может быть снижен до целесообразных значений. Проведено численное исследование оптимальной температуры и расхода воды в тепловой сети в зависимости от конструктивных и режимных параметров. Также использовались результаты натурных исследований отопительной характеристики жилых домов и административных зданий, теплоснабжение которых осуществляется от двух крупных источников г. Харькова. Численно определено производство энтропии в системе теплоснабжения в зависимости от конструктивных и режимных параметров. В результате вычислительного эксперимента при использовании производства энтропии в качестве критерия оптимизации определены и обоснованы параметры пониженного температурного графика системы теплоснабжения для условий г. Харькова.


Ключевые слова: тепловая сеть, пониженный температурный график, численное исследование, оптимизация


Література (MLA)


 1. Basok B. I., Nedbailo O. M. "Perspektyvy rozvytku sfery teplozabezpechennia naselenykh punktiv v Ukrain." Energoyefektivnist v budivnytstvi ta arkhitekturi, no. 9, 2017, pp. 31-37.
 2. Sharapov V. I., Rotov P .V. Regulirovanie zagruzki sistem teplosnabzheniia. Izdatelstvo Novosti teplosnabzheniya, 2007.
 3. Stennikov V. A. Metody kompleksnogo preobrazovaniya sistem tsentralizovannogo teplosnabzheniya v novykh ekonomicheskikh usloviyakh. Diss. abstract. The L.A.Melentiev Institute of Energy Systems, 2002
 4. Safiants A. S. "Analiz temperaturnogo grafika raboty teplovykh setei g. Kieva i predlozheniia po ego opti-mizatsii." ХХVІ mizhnarodna konferentsiia «Problemy ekolohii i ekspluatatsii obektiv enerhetyky», 20 - 24 veresnia 2016, m. Оdesа: dopovid. http://engecology.com/konferencii/konferenci%D1%97-2016/
 5. Doroshenko Zh.F., Kovalchuk G. I., Potapov M. D. "Okazaniye uslug po vnedreniyu i vnedreniyu mikroskhem." Informatyvnі tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorobia: tezy dopovidei ХXV mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii MicroCAD-2017, 17-19 travnia 2017, vol. IІІ. pp. 23. http://pim.net.ua/arch_f/tez_mic_17_III.pdf
 6. Parasochka S. O. "Do pytannya temperaturnykh grafikiv vidpusku teplovoi energii tradytsiinymy systemamy TST." PP NVTS «Teplokomplekt». http: // www. tecom.com.ua/Work/publications/75/tempgraf.pds
 7. Kuvshinov Yu.Ya., Samarin O. D. Osnovy obespecheniia mikroklimata zdanii. Izdatelstvo «ASV», 2012.
 8. Samarin O. D. Teplofizika. Energosberezhenie. Energoeffektivnost IIzdatelstvo «ASV», 2011.
 9. Sharapov V. I., Orlov M. E. Tekhnologii obespecheniia pikovoi nagruzki sistem teplosnabzheniia. Izdatelstvo "Novosti teplosnabzheniia", 2006.
 10. Sednin V. A., Sednin A. V., Bogdanovich M. L. "Optimizatsiya parametrov temperaturnogo grafika otpuska teploty v teplofikatsionnykh sistemakh." Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii i energeticheskikh obedinenii SNG Energetika, № 4, 2009.
 11. Yakovlev B. V Povysheniye effektivnosti sistem teplofikatsii i teplosnabzheniya. Diss. abstract. Belarusian National Technical University, 2004.
 12. Malaya E. M Power engineering, ecology, computer technologies, safety of life in building. Politekhnicheskii Institut, 1983.
 13. Sednin V. A. Teoriya i praktika sozdaniya avtomatizirovannykh sistem upravleniya teplosnabzheniyem., BNTU, 2005.
 14. Cherkovskiy N. M. "Optimizatsiya temperaturnogo grafika otpuska tepla v mezhotopitel'nyy period." Energiya i menedzhment, No.2, 2002.
 15. Panferov V. I., Gavei O. F. "Ob optimalnom upravlenii temperaturoi teplonositelia v teplovykh setiakh." Vestnik YUUrGU, ser. Kompiuternye tekhnologii, upravlenie, radioelektronika, vol. 14, no. 4, 2014, pp. 65-70.
 16. Petrushchenkov V. A. "Obosnovanie ponizhennogo temperaturnogo grafika regulirovaniia tsentralnykh si-stem teplosnabzheniia." Novosti teplosnabzheniya, no. 6 (180), 2015.
 17. Krolin A. "Effektivnoe teplosnabzheniye: datskii opyt." Energorynok, no. 4, 2005. http: //www.e m.ru/er/2005 04/22708/
 18. Rykalov V. Tsentralyzovannoe teplosnabzhenye v Danyy y Hermanyy. http://sintur.ru/stat/453/
 19. Pekka Kouri. "Tsentralizovannoe teplosnabzhenie v Finlyandii." Inform. Byul. PPV ZHF, no. 5, 1998.
 20. Gasho Ye. G., Kozhevnikov V. P. "O nekotorykh sposobakh povysheniia effektivnosti teplosnabzheniia: regulirovaniie i avtonomnoe otoplenie." Novosti teplosnabzheniia, no. 2, 2007.
 21. Loppenhien J.K., Jensen P. "Temperature Optimization – Horning Dictrict Heatind Company has achieved remarkable results." Holtcool, no. 1, 2008.
 22. Davydov A. N. Analiz praktiki primeneniia ponizhennykh temperaturnykh grafikov v teplosnabzhenii v zarubezhnykh stranakh i otsenka perspektiv ispolzovaniia v sistemakh teplosnabzheniia, vkliuchaiushchikh istochniki kombinirovannoi vyrabotki elektricheskoi i teplovoi energii, rezhimov s ponizhennymi temperaturnymi grafikami v tseliakx povysheniia energoeffektivnosti i kachestva predostavliaemykh uslug pо teplosnabzheniiu. http://gokurce.ru/tinybrowser/files/doc/metodika-o-ponizhenii-temperatury.docx
 23. Kaganovich B. M., Keiko A. V., Shamanskii V. A. Ravnovesnoe termodinamicheskoe modelirovanie dissipativnykh makroskopicheskikh system. ISEM SO RAN, 2007.
 24. Sokolov E.Ya. Teplofikatsiia i teplovye seti. Izdatelstvo MEI, 1999.
 25. Vagin N. I., Samoplias T. V. Sistemy ventilyatsii zhilykh pomeshcheniy mnogokvartirnykh domov. Sankt-Peterburg, 2004.
 26. Lobatovkyna E. G., Serov A. D. Metodyka rascheta teplotekhnycheskykh y enerhetycheskykh parametrov zdanyya y zapolnenye formy énerhetycheskoho pasporta. MHSU, 2015.
 27. Matrosov Yu. A., Farenyuk H. H. "Novye hosudarstvennye normy Ukrayny «Teplovaya yzolyatsyya zdanyy»." Zhylyshchnoe stroytelstvo, no. 11, 2007.
 28. Teplova isoliatsiia budivel. DBN V.2.6-31:2016, Ukrarhbudinform, 2016.
 29. Zynger N. Y. Gydravlycheskye y teplovye rezhymy teplofykatsyonnykh system. Energoatom, 1986.
 30. Henrik Lund, Sven Werner, Robin Wiltshire, Svend Svendsen, Jan Eric Thorsen, Frede Hvelplund, Brian Vad Mathiesen. "4-th Generation District Heating (4GDH) Integrating Smart Thermal grids into Future sustainable energy systems." Energy, no. 68, 2014. https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.02.089
 31. D. Connolly, B. V. Mathiesen, P. A. Ostergaard, B. Möller, S. Nielsen, H. Lund, ... D. Trier. Heat Roadmap Europe: second pre-study for the EU27, 2013.
 32. Puzakov V. S. "Teplosnabzhenye po-evropeysky." Novosty teplosnabzhenyya, no. 8(96), 2008.
 33. Bejan A. Entropy Generation Minimization. CRC Press, 1996.
 34. Redko I., Redko A., Priymak A., Lаntsberg N. "Pаrаmеtry tеplоvоi seti pri ponizennom temperaturnom drafike." Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 24, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2018, pp. 42-51.