ВИПУСК 27Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор КОРБУТ Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 27, 2018


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Зміст 3-4 pdf
До відома авторів 5 pdf
Човнюк Ю. В., Диктерук М. Г., Довгалюк В. Б., Скляренко О. М. Концептуальні основи створення мехатронних систем керування мікрокліматом музейних приміщень з використанням нечітких логічних контролерів (регуляторів) 6-17 pdf
Гламаздін П. М., Криворук М. А., Шварценбергер Р. Можливості використання нормативного методу «Тепловий розрахунок котельних агрегатів» для розрахунку жаротрубно-димогарних котлів 18-22 pdf
Волошкіна О. С., Трофімович В. В., Клімова І. В., Сіпаков Р. В., Ткаченко Т. М. Конвективна модель розповсюдження емісії викидів на автотранспортному шляхопроводі при нейтральних метеоумовах 23-31 pdf
Корпорація "ТЕПЛОЕНЕРГО" 32-33 pdf
Шаповал С. П., Желих В. М., Улевич М., Шепітчак В.Б. Технології теплозабезпечення енергоефективних будинків із використанням геліоогороджень 34-40 pdf
Сороковая Н. Н., Коринчук Д. Н., Кольчик Ю. Н., Шапарь Р. А. Математическая модель и метод расчёта динамики сушки биомассы при производстве пелет 41-48 pdf
VIESSMANN. Climate of innovation. TopTechnik 49-51 pdf
Гузик Д. В., Єршов М. П. Експериментальні випробування лабораторного стенда для дослідження процесів сушіння 52-60 pdf
Петренко В. О., Дікарев К. Б., Петренко А. О., Голякова І. В., Огданський І. Ф. Оцінка параметрів мікроклімату за показниками локального теплового комфорту в приміщенні, яке має дефекти зовнішніх огороджувальних конструкцій 61-68 pdf
Редько И. А., Редько А. А., Приймак А. В., Редько А. Ф. Оптимизация параметров тепловой сети при пониженном температурном графике 69-78 pdf
Вихідні дані 79 pdf