ВИПУСК 28Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

Завантажити повний текст статті у pdf

Повернутися до випуску 28, 2019

О. В. Задоянний, к.т.н., доц., Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна, zadoiannyi.ov@knuba.edu.ua, ORCID:0000-0001-6781-9756
О. О. Товстограй, Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області, м. Краматорськ, Україна, tovstohraioleksandr@gmail.com


Порівняльний ексергетичний аналіз пристроїв із створення мікроклімату офісних приміщень


Анотація. Завдяки сучасним термодинамічним методам дослідження технічних систем із застосуванням ексергетичного аналізу стає можливою коректна оцінка показників енергоощадності систем кондиціонування повітря. У даній роботі подано результати апробації методології визначення ексергетичної ефективності двох схемних рішень систем кондиціонування повітря для схожих за тепловологісною характеристикою приміщень. Метою роботи було отримання коректної порівняльної оцінки відносних і абсолютних показників споживання всіх видів енергії, притаманних системам кондиціонування повітря. Для порівняння було взято системи "чилер-фанкойл" та "чилер-радіаційна панель" у межах офісного приміщення. Було складено термодинамічні схеми пристроїв, визначено й обчислено основні ексергетичні вхідні й вихідні потоки обох схемних рішень, складено відповідні балансові рівняння, визначено на їхній підставі "корисні" й "витратні" ексергетичні потоки, підраховано значення ексергетичних потоків для теплого й холодного розрахункових періодів, деструкцій ексергії та ексергетичні коефіцієнти корисної дії. Результати розрахунків ексергетичних потоків і порівняльний аналіз показали певну перевагу схеми "чилер-радіаційна панель" для теплого періоду, а для схеми "чилер-фанкойл" – не суттєву – для холодного. Результати розрахунків доводять достатню коректність застосованої методології та її подальшу перспективність в оцінці показників енергоощадності систем кондиціонування повітря та їхніх окремих елементів.


Ключові слова: системи кондиціонування повітря, радіаційна панель, фанкойл, ексергетичний аналіз, ексергетичні потоки, "корисна" й "витратна" деструкція, порівняння схемних рішень


Література (MLA)


 1. Moroziuk T. V., Tsatsaronys D. "Uglublennyi eksergeticheskii analiz – sovremennaia potrebnost optimizatcii energopre-obrazuiushchikh sistem." Promyshlennaia teplotekhnika, T. 27, no. 2, 2005, pp. 88-92.
 2. Systema zabezpechennia nadiinosti ta bezpeky budivelnikh obektiv. Osnovni vymohy do budivel i sporud ekonomiia energii., DBN V.1.2-11-2008. Minrehionbud Ukrainy, 2008.
 3. Zadoiannyi O. V. "Eksergetichny kriteriyi pri otsintsi energooschadnosti sistem konditsionuvannya povitrya budivei i sporud." Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 17, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2014, pp. 3-18.
 4. Zadoiannyi O. V., Evdokimenko Yu. M. "Vydy ekserhii v systemakh konditsionuvannia povitria ta ikh vyznachennia." Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 19, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2016, pp. 3-15.
 5. Zadoiannyi, O. V. "Doslidzhennia funktsii termichnoi skladovoi ekserhetychnoho potoku volohoho povitria v kondytsyonovanomu prymyshchenni." Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk,Iss. 25, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2018, pp. 19-24.
 6. Brodianskii V. M. i dr. Eksergeticheskie raschety tekhnicheskikh sistem. Naukova dumka, 1991.
 7. Tsatsaronns D. Vzaimodeistvie termodinamiki i ekonomiki dlia minimizatsii stoimosti energopreobrazuiushchei sistemy. Studiia «Negotsiant», 2002.
 8. Schmidt D. "Low Exergy Systems for High-Performance Buildings and Communities." Energy and Buildings, Vol. 41. Iss. 3. 2009, рp. 331-336. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2008.10.005
 9. Labai V. Y., Garasim D. I. "Diagrama Grassmana v ekserhetychnomu analizi system kondytsiiuvannia povitria chystykh prymishchen." Holodylna tekhnika i tekhnologiia, Т. 50. № 5. 2014, pp. 17-22. DOI: 10.15673/0453-8307.5/2014.28691 URL: http://reftech.irce.od.ua/index.php?menu=archive#1
 10. Zadoiannyi O. V., Evdokymenko Yu. M. "Eksergoeconomic Analysis of Air Cooling Systems." Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk,, Iss. 20, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2016, pp. 14-23.
 11. ShixinCui, Moon Keun Kim, Konstantinos Papadikis. "Performance Evaluation of Hybrid Radiant Cooling System Integrated with Decentralized Ventilation System in Hot and Humid Climates." Procedia Engineering, Vol. 205. 2017, pp. 1245-1252. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.10.367 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817350427
 12. Bejan A. Advanced Engineering Thermodynamics. John Wiley & Sons, New York, 1997.
 13. Zadoiannyi O. V., Evdokymenko Yu. M. "Osoblyvosti vyznachennia ekserhetychnoi efektyvnosti protsesu povitroobminu v prymishchenn." Enerhoefektyvnist v budivnytstvi ta arkhitekturi: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 9, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2017, pp. 80-83.