ВИПУСК 29 DOI: https://doi.org/10.32347/2409-2606.2019.29Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: vothp@ukr.net
WEB: www.vothp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор Корбут Вадим Павлович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор ДОВГАЛЮК Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент МІЛЕЙКОВСЬКИЙ Віктор Олександрович, КНУБА


Ліцензія Creative Commons
Матеріали, опубліковані в Збірнику, ОКРІМ РЕКЛАМИ, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.

Усі права на рекламу, у т. ч. логотипи спонсорів на сторінках, належать рекламодавцям.
Реклама може бути вільно завантажена, відтворена без змін та передана іншим особам разом з матеріалами збірника.

Випуск 29, 2019


Повний текст випуску pdf

Зміст випуску
Назва статті Стор.   Файл
Титульні сторінки 1-2 pdf
Зміст 3-4 pdf
До відома авторів 5 pdf
В. Б. Довгалюк, Ю. В. Човнюк, Є. О. Іванов, А. К. Ситницька Можливості застосування фрактальних моделей для ідентифікації мікрокліматичних параметрів музейних приміщень 6-11 pdf
Vents Twin Fresh 12-13 pdf
В. О. Мілейковський Аналітичний опис розширення напівобмежених струмин різної кривини 14-26 pdf
Vents Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла ВУТ 270 В5Б ЕС 27 pdf
Г. С. Ратушняк, О.Г. Лялюк, Д. А. Шпіта Моделювання надійності технічного стану теплонасосної установки з використанням системи нечітких логічних рівнянь лінгвістичних змінних 28-35 pdf
Vents Комфортний мікроклімат будь-якої пори року 36-37 pdf
P. Kapalo, O. T. Vozniak, Yu. S. Yurkevych, Kh. V. Myroniuk Ensuring Room Air Exchange for Exercises 38-42 pdf
В. Г. Наливайко, В. А. Коновалюк Дослідження ефективності застосування водного розчину реагенту "Лексол" для пилоподавлення 43-49 pdf
Вихідні дані 50 pdf